Kodanikuks olemise ABC

ÕPPEKAVA

Kui soovid kodanikuna midagi muuta või kaasa rääkida – kas pöördud presidendi, Riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole?

Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel?

Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis?

Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga?

Kohtumiste sisu

 

Kogukonnaringi kohtumiste sisu:

8. november
Tutvumine
Kogukonnaringi kava ja eesmärkide tutvustamine. Nüüdisühiskonna kujunemine ning mõningaid teooriaid.
 
15. november

Kuidas mõjutab meie elu Euroopa Liit?

Eesti on osa Euroopa Liidust, Schengeni viisaruumist, NATOst. Mida see meile annab ja mida meilt võtab? Mis rolli meie elanike jaoks mängivad rahvusvahelised kuuluvused ja kuidas hea kodanikuna neisse panustada saan? 

22. november

Kodanik kui kogukonna liige

Mis ühingud, mis valdkondades ja mis hoobadega saavad meie heaolu mõjutada? Kuidas iga inimene ise saab hea kodanikuna osaleda ja panustada kodanikuühiskonda? Mida saan teha annetades ja kuhu võiks vabatahtlikuna kaasa lüüa? Kust tean, mis vajadused kogukonnas on? Mis on kestlik eluviis (areng) ja kuidas vastutustundliku kodanikuna saan sellesse panustadaÜks konkreetne kohalik või riiklik väljakutse. Kuidas mina hea kodanikuna saan aidata ühiskondlikke väljakutseid lahendada?

29. november

Riik ja poliitika
Ühiskonna valitsemine ja haldamine. Võimude lahususe põhimõtted. Seadusandlik ja täidesaatev võim ja neid mõjutav õigusruum. Riik – tutvust tehakse peamiste institutsioonidega – Riigikogu, president, riigikontroll, õiguskantsler jne. Demokraatliku valitsemise põhivormid. Valimised ja nendega seotud küsimused. Kuidas jagunevad mandaadid ja kes valib presidendi? Kohaliku omavalitsuse ülesanded, rollid. Kohaliku omavalitsuse volikogu pädevus ja valla/linnavalitsuse ülesanded. Kuidas mina saan toetada võimude lahususe põhimõtte järgimist? 

 

06. detsember

Meedia ja selle mõju

Kuidas jõuab minuni info maailmas, Euroopas, riigis ja kohalikus omavalitsuses toimuvast? Kuidas tean, millist infot usaldada ja kuidas tean, milline on info mõju mulle? Sotsiaalmeedia usaldusväärsus ja allikakriitilisus. Kokkuvõte kogukonnaringis räägitust, püstitatud probleemidest ja pakutud lahendustest. 

Maht: 16 ak. tundi 

Aeg: 08.11, 15.11. 22.11, 29.11, 06.12

Kell: 17:30-20:00

Koht: Aia 2, II korrus, JAEK koolituste ruum

Osalustasu: TASUTA 

Kogukonnaringi eestvedaja: Janek Varblas 

Projekti “Kodanikuks olemise ABC” rahastab Norra @Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab @Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga (@hea kodanik).

Registreeri kursusele

8 + 4 =