Algavad kursused

Inglise keel A1 I aasta

Maht: 50 ak. tundi kui õpinguid alustab ja jätkab 9-10 inimest

Aeg: täpsustamisel

Periood: alates oktoober 2023-aprill 2024

Koht: Jõgevamaa Gümnaasium, 1. korruse klassiruumis, Aia 34

Hind: 350 eurot + õppematerjal 50 eurot

Koolitaja: Silja Kiidjärv

Eesti keel võõrkeelena A1-

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК  КАК ИНОСТРАННЫЙ НА  УРОВЕНЬ  А1

Maht: 200 ak. tundi

Aeg: kokkuleppel

Periood: alates grupi komplekteerumisest

Koht: Jõgevamaa Gümnaasium, 1. korruse klassiruumis, Aia 34

Hind: 15 eurot/ tund

Koolitaja: Ludmilla Lukas

Inglise keel A1 II/III aasta

Maht: 50 ak. tundi kui õpinguid alustab ja jätkab 9-10 inimest                                 

Aeg: täpsustamisel

Periood: oktoobrist 2023- aprill 2024

Koht: Jõgevamaa Gümnaasium, 1. korruse klassiruum, Aia 34

Hind : 350 eurot

Koolitaja: Silja Kiidjärv