Jõgeva Koolituskeskus-Rahvaülikoolis saab õppida järgmisi keeli:

  • inglise
  • vene
  • eesti keel võõrkeelena (inglise ja vene keele baasil)

Kõiki keeli on võimalik õppida algtasemest kuni edasijõudnute tasemeni.

Pakume kvaliteetset võõrkeeleõpet vastavalt keeletasemetele komplekteeritud gruppides. Soovijatele pakume võimalust eeltestimiseks ja kursuse lõpul kokkuvõtvaks testiks.

Eesmärgiks on elulähedane ja rakenduslik, keelt ja kultuuri siduv keeleõpe. Erinevad kaasaegsed õpetusmeetodid ja rikkalikud materjalid tagavad vaheldusrikkad keeletunnid.

Keeleõppes pööratakse tähelepanu erinevate osaoskuste arendamisele:

  • kõnelemine
  • kuulamine
  • kirjutamine
  • lugemine (tekstide mõistmine)
  • grammatika

Meie õpetajad on oma eriala spetsialistid.

 

Miks õppida võõrkeeli?

Et reisida enesekindlalt

Võõrkeelte oskus aitab leida tasuvamat tööd

Teiste kultuuride parem mõistmine

Enesearengu harjumus

Välismaiste äripartneritega suhtlemise võimalus

Laiema suhtlusringkonna võimalus