Arvutikasutuse baaskoolitus Paides

ÕPPEKAVA

Osalemine on tasuta.

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel. Sihtgrupiks on täiskasvanud (vanuses 18-74 a), kes on arvuti- ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega ja kes ei õpi tasemeõppes.

Koolituse teemad:

  • Sissejuhatus arvutikasutamise töövõtetesse ja Interneti kasutamisse. Arvuti riistvara, tarkvara ja töökeskkonna tutvustus. Failihaldus ja erinevad failioperatsioonid.
  • Interneti kasutamine enesetäienduseks, info otsimiseks, ning riigi ja KOV veebilehtedel olevate võimaluste kasutamiseks (e-teenused). Sotsiaalvõrgustikud. Küberturvalisus.
  • Tekstidokumentide koostamine. Lihtsamate tekstidokumentide koostamine, redigeerimine ja salvestamine. Printimine.
  • Tabelite koostamine. Lihtsamate tabelite koostamine, vormindamine ja salvestamine. Lihtsad valemid. Printimine.
  • E-post. Isikliku e-posti loomine. Kirja kirjutamine, lugemine, vastamine jne. Manuse lisamine, avamine ja arvutisse laadimine. Netikett
  • E-riik ja võimalused. ID-kaarti elektrooniline kasutamine. Autentimine erinevatesse keskkondadesse (riigiportaal, digilugu jne) ja dokumentide allkirjastamine. Mobiil-ID ja Smart-ID tutvustus.
  • E-keskkonnad suhtlemiseks, õppimiseks. Zoom ja/või MS Teams keskkondade kasutamine.

Maht: 30 ak. tundi 

Aeg: 21.11, 23.11, 28.11, 30.11, 5.12, 7.12, 12.12, 14.12, teisipäev ja neljapäev

Kell: 15:15-18:15

Koht: Paide Hillar Hanssoo Põhikooli arvutiklassis nr 60, Kooli 1, Paide linn

Osalustasu: TASUTA 

Koolitaja: Aili Prinken

Aili Prinken on haridusekspert, kellel on magistrikraad informaatikaõpetaja erialal Tallinna Ülikoolist ja haridusteaduse kraad Tartu Ülikoolist. Ta on osalenud mitmetes digihariduse koolitustes, sealhulgas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse programmid ja spetsialiseerunud hariduslike erivajadustega õppijate toetamisele.

 

Registreerimiseks võid
helistada 5548664 või kirjutada info@jogevakoolitus.eu

või täida registreerimisvorm 

8 + 8 =